środa, 18 stycznia 2012

Naturalne metody indukcji porodu

Powiedzmy, że wyszedł ze mnie naukowiec. Chciałam się dowiedzieć jak to jest naprawdę a wymagało to sporo wysiłku od dociekliwej, drażliwej ciężarnej. Zmęczyło mnie przegrzebywanie się przez opinie na forach. Ale głównie chodzi chyba o to, że nie lubię "nauki" opartej na zasłyszanych pogłoskach i na emocjach a nie na wynikach badań. 
Dla siebie i innych sympatyków konkretów zebrałam trochę informacji o przyspieszaczach porodu "bez recepty". Mam nadzieję, że to zestawienie ułatwi podjęcie decyzji czy warto się za nie zabierać, a szczególnie dociekliwym umożliwi łatwiejsze dotarcie do źródeł :).

Olej z wiesiołka

skuteczność w przyspieszaniu dojrzewania szyjki

Dove i Johnson (1999)
Badania  przeprowadzono w latach 1991-1998 na grupie 54 pierworódek  między 37 a 42 tygodniem w ciąży niskiego ryzyka, z maluszkami ułożonymi w pozycji główkowej które przyjmowały doustnie olej z wiesiołka (począwszy od 37 tygodnia ciąży 500 mg trzy razy dziennie w pierwszym tygodniu leczenia, a następnie 500 mg raz na dobę do rozpoczęcia porodu). Grupę kontrolną stanowiły 54 kobiety nie przyjmujące żadnych leków.
Różnice między zmiennymi: wiekiem matki, punktacją w skali Apgar, masą urodzeniową, długością ciąży, a długością porodu oceniano za pomocą testu t-Studenta. Sprawdzano korelację między wiekiem rodzącej, wiekim ciąży i długością porodu, ponieważ badacze uważali, że wiek może mieć znaczący wpływ na te dwie zależne.Wyniki nie wykazały istotnych różnic pomiędzy grupą badaną a kontrolną w wieku, punktacji w skali Apgar, i długości ciąży (p> 0,05).
Wszystkie zmienne poddano testowaniu Levine (test równości wariancji). Nie wykazano korzyści z przyjmowania doustnie oleju z wiesiołka w celu ograniczania negatywnych efektów lub skrócenia porodu. W rzeczywistości grupa badana wykazała tendencję w kierunku większego ryzyka przewlekłej fazy aktywnej, zatrzymania postępu porodu i użycia próżnociągu.

McFarlin, Gibson, O’Rear, & Harman (1999)
Celem tego badania było udokumentowanie stosowania preparatów ziołowych na dojrzewanie szyjki i indukcję porodu  przez certyfikowane położne (CNMs).  
Pięćset członkiń ACNM i 48 programów edukacyjnych wzięło udział w anonimowej ankiecie mailingowej. Próbę otrzymano poprzez włączenie do badań co 5 osoby znajdującej się na liście ACNM. Dane analizowano za pomocą Epistat testem Studenta i testem Chi kwadrat.
Z 500 odesłane zostało 90 ankiet  położnych, którze korzystają z preparatów ziołowych i 82 ankiety  nie korzystających z ziół. Położne korzystające z preparatów ziołowych do stymulowania porodu stosowały: 
93% - olej rycynowy
63% - herbatę z liści malin,
60% - olej z wiesiołka,
45% - pluskwicę groniastą
Położne informowały, że stosowanie oleju z wiesiołka jest najbardziej skuteczne w dojrzewaniu szyjki macicy, podczas gdy  stosowanie oleju rycynowego uznano za najskuteczniejszy w stymulacji porodu. Co ciekawe, 69% położnych dowiedziało się o tych ziołach od innych położnych, podczas gdy zaledwie 4% zaczerpnęło wiedzę z publikowanych wyników badań. Ani jedna z badanych położnych nie zapoznała się ze stosowaniem tych środków w ramach programów edukacyjnych (McFarlin, et al., 1999). Trzy czwarte ze stosujących zioła sięgało po nie przed użyciem oksytocyny. Dwadzieścia jeden procent zgłosiło powikłania po wykorzystaniu ziół w tym gwałtowny poród, nudności i wymioty. Jednak nie zostały zgłoszone żadne komplikacje z użyciem oleju z wiesiołka i herbaty z liści malin. Wykształcenie i region nie wpływały na stosowanie lub nieużywania z ziół. Położne, którzy stosowały zioła okazały się nieco młodsze (43 vs 45 lat, p <0,01) i częściej towarzyszyły porodom w domu (p ​​<0,0006) niż CNMs, które nigdy nie stosowały preparatów ziołowych do stymulowania porodu (McFarlin, et al., 1999).
Skutki uboczne stosowania
D’Almeida, Carter, Anatol and Prost (1992; badania nad zastosowaniem oleju z wiesiołka w profilaktyce stanu przedrzucawkowego) 150 ciężarnych ochotniczek 
W porównaniu do grupy placebo (29%), u osób stosujących olej z ryb i olej z wiesiołka stwierdzono istotnie mniejszą częstość występowania obrzęków (13%, p = 0,004). Osoby stosujące olej z wiesiołka częściej skarżyły się na wymioty (p = 0,04625), podczas gdy w grupie suplementowanej magnezem  na biegunki (p = 0,0005). W grupie tej było też najmniej pacjentek z nadciśnieniem (dwie z 50 pacjentek, 4%). Białkomocz wystąpił w równym stopniu we wszystkich trzech grupach. Stwierdzono trzy przypadki rzucawki, wszystkie w grupie placebo. Waga urodzeniowa była większa w grupach suplementowanych olejkiem z wiesiołka i tlenkiem magnezu w porównaniu z grupą placebo.
Khoo, Munro and Battistutta (1990; badania nad wpływem oleju z wiesiołka na przebieg PMS) 38 kobiet
W badaniu nie odnotowano działań niepożądanych wynikających ze stosowania oleju z wiesiołka. W związku z niewielką próbą i krótkim czasem trwania badania są kontynuowane.
Chenoy, Hussain, Tayob, and Moss (1994; badania nad wpływem oleju z wiesiołka na uderzenia gorąca w menopauzie)  56 kobiet
Kobiety leczono przez 6 miesięcy 4 kapsułki 2x dziennie (500 mg oleju z wiesiołka) lub podawano im placebo (500 mg płynnej parafiny). Pacjentki oceniano na początku badania, po jeden, czterech i siedmiu miesiącach pod względem liczby i nasilenia uderzeń gorąca i pocenia się, jak również innych niekorzystnych skutków. Znaczenie poprawa była oceniana testem Wilcoxona, a różnice pomiędzy grupami testem U Manna-Whitneya (Chenoy, et al., 1994). Badania nie potwierdziły przewagi oleju z wiesiołka nad placebo, wykazały za to minimalne lub żadne efekty uboczne jego stosowania. Zaproponowano również bezpieczne dawkowanie w dalszych badaniach.


Okłady z samca
 •  Podobno związane z prostaglandynami w nasieniu
 •  Cochrane Systematic Review (2007) stwierdza: "Rola seksu jako metody indukcji porodu jest niepewna ".
 • "Ludzka spermy zawiera dużą ilość prostaglandyn, substancji podobnych do hormonów (przypis nie na temat: stąd się wzięła ich nazwa, zresztą błędna, bo nie prostata je produkuje) które stymulują dojrzewanie szyjki macicy i pomagają w indukcji porodu. Nie ma jednak wystarczająco dużo dowodów na to, że stosunek płciowy jest skuteczny ani badań porównujących go z innymi metodami indukcji." (Kavanagh et al., 2007)
Stymulacja sutków
 • Cochrane: stymulacja piersi wydaje się korzystna istotnie zmniejszając liczbę nierodzących po 72h od zastosowania, po porodzie zmniejsza liczbę kobiet, u których pojawił się krwotok.
 • "Stymulacja piersi powoduje skurcze macicy, chociaż mechanizm tego procesu pozostaje niejasny. Może ona zwiększać poziom oksytocyny, która stymuluje skurcze. Jest to pozamedyczna metoda pozwalająca kobietom na większą kontrolę nad  próbami wywoływania porodu. Nie przeprowadzono wystarczających badań w celu oceny bezpieczeństwa stymulacji piersi w grupie wysokiego ryzyka i do dopóki kwestia ta nie zostanie w pełni rozstrzygnięta, nie należy rozważyć stosowania metody w tej grupie." (Kavanagh et al., 2007).
 • Ma wpływ na dojrzałość szyjki macicy (zmienia punktację w skali Bishopa): w grupie 60 stymulowanych pierwiastek w terminie ale nierodzących  dojrzałość szyjki była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej, odnotowano też istotnie więcej przypadków rozpoczęcia się porodu (Di Lieto et al., 1989) 
Akupresura
 • brak wystarczających dowodów 
 • liczebność próby 364 kobiet
 • Przeprowadzono 2 sesje akupresury na 2 dni przed planowanym wywołaniem porodu  
 • nie stwierdzono zmniejszonej potrzeby wywołania porodu ani skrócenia czasu jego trwania u kobiet w przenoszonej ciąży (Smith et al., 2008)
Literatura
 •  Chenoy, R., Hussain, S., Tayob, Y., & Moss, M. (1994). Effect of oral gamolenic acid from evening primrose oil on menopausal flushing. British Medical Journal , 308(6927), 501-506.
 •  D'Almeida, A., Carter, J., Anatol, A., & Prost, C. (1992). Effects of combination of evening primrose oil (gamma linolenic acid) and fish oil (eicosapentaenoic (plus) docahexaenoic acid) versus magnesium, and versus placebo in preventing pre-eclampsia. Women and Health, 19(2-3), 117.
 • Di Lieto A, Miranda L, Ardito P, Favale P, Albano. Changes in the Bishop score induced by manual
  nipple stimulation. A cross-over randomized study. Clin Exp Obstet Gynecol 1989;16(1):26-9.
 • Dove, D & Johnson, P (1999). Oral evening primrose oil: its effect on length of pregnancy and selected intrapartum outcomes in low-risk nulliparous women. Journal of Nurse-Midwifery, 44(3), 320-324.
 • Khoo, S., Munro, C., & Battistutta, D. (1990). Evening primrose oil and treatment of premenstrual syndrome. Medical Journal Australia, 153, 189-192.
 • Kavanagh J, Kelly AJ, Thomas J. Sexual intercourse for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Last updated 2007. 
 • McFarlin, B., Gibson, M., O'Rear, J., & Harman, P. (1999). A national survey of herbal preparation use by nurse-midwives for labor stimulation. Journal of Nurse-Midwifery, 44(3), 205-216. 
 • Smith, CA., Crowther, CA, Collins, CT, Coyle, ME. Acupuncture to Induce Labor: A Randomized Controlled Trial. Obstetrics & Gynecology: November 2008 - Volume 112 - Issue 5 - pp 1067-1074.

12 komentarzy:

 1. też potwierdzam - działają :P

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak weszło to wyjść musi, tyle tylko że wtedy kiedy samo zechce :).

  OdpowiedzUsuń
 3. @ Sroka - niestety u nas nie do końca: jak do 31.01 samo nie wylezie to 01.02 spróbują wywołać a jak nie wylezie to 2.02 potną, więc wolałabym delikatnie zachęcić :).

  OdpowiedzUsuń
 4. najlepiej działa nie tyle okład z samca co orgazm i to Twój a nie samca, bo się macica budzi i zaczyna kurczyć a jak już zacznie to się może rozkręci. + szczypanie sutków, ale mocno i długo, żadne tam miziu-miziu. 9 dni po terminie ale w końcu wylazła ;) liści z malin wypiłam hektolitry i nic nie dały.

  OdpowiedzUsuń
 5. A mnie wystarczyło postraszyć wywołaniem na dzień następny to przez noc pokazałam im jak to się robi :P
  Będzie dobrze, słodki bobas w końcu się pojawi i koniec końców wszystko jedno jak - ważne żeby cało i zdrowo :)
  Magda

  OdpowiedzUsuń
 6. O matko! Chyba jestem zbyt zmęczona, bo nie ogarniam tylu naukowych informacji w jednym miejscu - wrócę jutro, albo za 2 dni, albo najlepiej przed porodem :P

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawa jestem, czy coś Ci pomogło i może już urodziłaś...?

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy to już? Tak długo nie powstał żaden nowy wpis.
  Czekamy na wieści:)

  OdpowiedzUsuń
 9. Olej z wisiołka stosowany wieczorem (evening primrose oil)? Bo się zesikam ze śmiechu. Ciekawe kto tak beznadziejnie przetłumaczył ten tekst

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja :). Masz rację, palnęłam bubę, dzięki za zwrócenie uwagi, już poprawione :)

   Usuń
 10. What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other customers like its aided me. Great job.

  My blog - erotic massage
  Check out my web blog : tantric massage London

  OdpowiedzUsuń